จีนออกวีซาแก่เจ้าหน้าที่รัฐสหรัฐฯ ที่จะเดินทางมาร่วมโอลิมปิกฤดูหนาว
 การเผยแพร่:2022-01-20 15:59:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 19 มกราคม นายเจ้า ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ยืนยันว่า จีนได้พิจารณาออกวีซาแก่สมาชิกคณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 บางรายแล้ว

โฆษกจีนแถลงว่า คณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะเดินทางมาร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐฯ หลายคน เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีหนังสือเดินทางทูต หรือ หนังสือเดินทางประเภทเจ้าหน้าที่รัฐ

โฆษกจีนแถลงด้วยว่า “เราหวังว่าฝ่ายสหรัฐฯ จะดำเนินการตามเจตนารมณ์โอลิมปิกอย่างจริงจัง ใช้ความพยายามร่วมกับจีนสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่องานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022” (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น