จีนจะพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตยาชีวภาพอวกาศ
 การเผยแพร่:2022-01-28 16:51:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

วันที่ 28 มกราคม สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนประกาศสมุดปกขาว “การบินอวกาศจีนปี 2021” นายอู๋ เยี่ยนหัว รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินอวกาศแห่งชาติจีนแถลงข่าวว่า 5 ปีข้างหน้า จีนจะดำเนินโครงการสำคัญจำนวนหนึ่ง อาทิ โครงการสำรวจดวงจันทร์ระยะที่ 4 และโครงการสำรวจดาวเคราะห์ เป็นต้น และจะผลักดันโครงการสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง อาทิ การวิจัยจรวดขนส่งขนาดยักษ์ การสร้างระบบหลีกเลี่ยงการเฉี่ยวชนของดาวเคราะห์น้อย การสำรวจขอบเขตโดยรอบของระบบสุริยะ เป็นต้น ทั้งจะพัฒนากิจการเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทางอวกาศจำนวนหนึ่ง อาทิ การท่องเที่ยว การผลิตยาชีวภาพ และการเพาะพันธุ์ เป็นต้น

5 ปีข้างหน้า การบินอวกาศจีนได้กำหนดเป้าหมายการสร้างประเทศเข้มแข็งด้านอวกาศ ถือการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้านการบินอวกาศเป็นหัวข้อสำคัญ ผลักดันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ การใช้ประโยชน์อวกาศอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างจีนเป็นประเทศเข้มแข็งทันสมัยสังคมนิยม สร้างคุณูปการเพื่อสันติภาพและการพัฒนาของมวลมนุษย์

นายอู๋ เยี่ยนหัวกล่าวว่า การแสวงหาและการใช้ประโยชน์อวกาศอย่างสันตินั้น เป็นความฝันร่วมกันของมนุษย์ จีนยินดีร่วมกับประชาคมโลก เร่งการพัฒนากิจการการบินอวกาศที่มีคุณภาพสูงและนำความผาสุกให้กับมนุษย์อย่างยั่งยืน สร้างคุณูปการใหม่เพื่อผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษย์ ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านอารยธรรมและสันติภาพของมนุษย์ (Yim/Lin/Yanzi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น