ปธน.จีนชี้ความทันสมัยของจีน มิอาจแยกจากความทันสมัยทางการเกษตร
 การเผยแพร่:2022-01-28 16:54:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

บ่ายวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมณฑลซานซี นายสี จิ้นผิงเดินทางถึงหมู่บ้านต้วนชุน อำเภอเฝินซี ดูงานที่ศูนย์บริการประชาชนและเยี่ยมเยียนชาวบ้าน นายสี จิ้นผิงกล่าวกับชาวบ้านทั้งหลายว่า เมื่อเห็นทุกครู้สึกพอใจกับชีวิตในปัจจุบัน ตนเองรู้สึกดีใจมาก ต่อไป พวกเรายังต้องก้าวไปข้างหน้าบนหนทางอีกยาวไกล เราได้บรรลุซึ่งเป้าหมายการต่อสู้ 100 ปีเป้าหมายแรกแล้ว กำลังเริ่มต้นการต่อสู้ 100 ปีที่สอง ต้องสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน ความเป็นทันสมัยนี้ มิอาจแยกจากความเป็นทันสมัยทางการเกษตร ต้องประสานเชื่อมโยงผลงานการหลุดพ้นความยากจนและการฟื้นฟูพัฒนาชนบทอย่างดี ให้ชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านชนบทมีความก้าวหน้าทันสมัย ให้ชาวบ้านทุกคนต่างมีความหวังที่ดีงามร่วมกัน (Yim/Zi)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น