หนทางพ้นความยากจนของผู้พิการ
 การเผยแพร่:2022-01-29 16:02:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

นายหลี เจิ้น อายุ 55 ปี บ้านอยู่ตำบลน่าโหลว เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี เป็นผู้พิการเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เดือนกรกฏาคม ปี 2016 นายหลี เจิ้นและภรรยาก่อตั้งสหกรณ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรนกอินทรีเมืองหนานหนิง และรับสมัครผู้พิการเข้าทำงานในสหกรณ์ อีกทั้งช่วยเหลือชาวนาที่เป็นผู้พิการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่การก่อตั้งสหกรณ์เป็นต้นมา ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้งหมดกว่า 7.6 ล้านหยวน บริจาคเงินจำนวนกว่า 60,000 หยวน เพื่อช่วยเหลือคนจนและทำการกุศล นำพาครอบครัวผู้พิการจำนวนกว่า 260 ครัวเรือน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

\

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สหพันธ์ผู้พิการเมืองหนานหนิงร่วมมือกับสหกรณ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรนกอินทรีทำโครงการ “เลี้ยงเป็ด” โดยแจกลูกเป็ดพันธุ์ดีให้กับครอบครัวผู้พิการจำนวน 200 ครัวเรือน อีกทั้งเสนออาหารเป็ดและวิธีเลี้ยงเป็ด เป็นต้น ช่วยให้ครอบครัวเหล่านี้มีรายได้พิ่มขึ้นกว่า 6,000 หยวนต่อปี

\

นายหลี เจิ้น ก็เป็นกรรมการของสหพันธ์ผู้พิการตำบลน่าโหลว เมื่อชาวท้องถิ่นที่เป็นผู้พิการมีปัญหาในการผลิตหรือการใช้ชีวิต ล้วนจะมาขอให้เขาไปช่วย นายหลี เจิ้นกล่าวว่า “ผมเองก็เป็นผู้พิการเช่นกัน เข้าใจความยากลำบากของผู้พิการ ถ้าช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่” (Yim/Lin/yanzi)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น