กลยุทธ์ใหญ่หลังอุปมาเล็กของ“สี จิ้นผิง”
 การเผยแพร่:2022-03-11 14:28:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

การประชุม “สองสภา” คือ สภาผู้แทนประชาชนกับสภาปรึกษาการเมือง เรื่องใหญ่สำคัญในชีวิตการเมืองของประชาชนจีนใกล้จะเปิดฉากแล้ว ถือเป็นภาพสะท้อนถึงระบบประชาธิปไตยประชาชนจีนที่ครบทุกขั้นตอน และทุกครั้งในช่วง “การประชุมสองสภา” ผู้นำสูงสุดของจีนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนประชาชน จะไปร่วมประชุมกับคณะผู้แทนสองสภากลุ่มย่อยด้วย เพื่อร่วมหารือกิจการบ้านเมืองกับบรรดาสมาชิกผู้แทนจากทั่วประเทศ

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เคยร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนสองสภากลุ่มย่อยถึง 50 ครั้ง และมีคำคมมากมาย

1.งานตอกตะปู

“ควรดำเนินโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีอย่างสม่ำเสมอ เชิดชูจิตใจการตอกตะปู มีความแข็งแกร่งอย่างไม่ย่อท้อ”

---สี จิ้นผิง

อธิบาย

จิตใจการตอกตะปู - การตอกตะปู มีแต่ตอกทีละค้อนๆ เท่านั้น จึงจะสามารถตอกตะปูให้ตรึงแน่นได้ ตอกไปเรื่อยๆ ก็จะได้ผลมากขึ้นตาม อุปมาว่าการดำเนินการการสร้างสรรค์ใดควรยึดมั่นถาวรและจะเห็นผลในที่สุด

2.งานเย็บปัก

“การบริหารเขตเมืองควรละเอียดดั่งงานเย็บปัก”---สี จิ้นผิง

อธิบาย

งานเย็บปักเป็นงานละเอียด ซึ่งต้องเล็งการใหญ่ ลงมือตั้งแต่เล็ก ปักทีละเข็มอย่างแน่นหนาและคงทน นายสี จิ้นผิงใช้อุปมานี้มาเปรียบเทียบกับวิถีการดำเนินงานที่ละเอียดและแม่นยำ มีเพียงการบริหารแบบละเอียดเท่านั้น จึงจะสามารถยกระดับการบริหารเมืองขนาดใหญ่ให้สูงขึ้น และชุบชีวิตเมืองให้พัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.หุ่นไล่กา

“บางคนรู้สึกว่า วินัยคือ ‘หุ่นไล่กา’ จึงไม่แคร์ไม่สน เราควรยึดวินัยที่เด็ดขาดและเที่ยงธรรม”---สี จิ้นผิง

อธิบาย

หุ่นไล่กาไม่อาจไล่นกที่ชอบมาจิกกินข้าวในนาไปได้ นายสี จิ้นผิงใช้อุปมานี้ว่า หากวินัยขององค์กร เศรษฐกิจการคลัง และการเมือง เป็นเพียง “หุ่นไล่กา” ก็จะทำให้เกิดคอรัปชั่นต่างๆ นานา และทำลายภาพลักษณ์ของพรรครัฐบาล และสูญเสียความศรัทธาจากประชาชนในที่สุด

4.กระจก

“เรื่องเล็กเป็นกระจกบานหนึ่ง ในเรื่องเล็กมีความเป็นพรรค มีหลักการ มีความเป็นมนุษย์”--- สี จิ้นผิง

อธิบาย

กระจก - เรื่องเล็กเป็น “กระจก” ที่สะท้อนท่วงทำนองและคุณสมบัติของคนใดคนหนึ่ง จะเห็นจิตใจและคุณธรรมจากเรื่องละเอียด นายสี จิ้นผิงใช้อุปมานี้มาให้โอวาทข้าราชการทั้งหลายควรสร้างเสริมคุณธรรมจากเรื่องเล็ก ปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ฝึกฝนร่างกายอย่างเคร่งขรึม กันไว้ก่อนไม่ให้บานปลายต่อไป

5.ลูกม้าลากรถใหญ่

“ควรมุ่งมั่นขจัดความยากจนสุดขีด แต่ก็ไม่ควรมุ่งสูงเกินเอื้อม ทำให้ผู้คนทั้งหลายคาดการณ์สูงเกินควรแต่ทำไม่ไหว ลูกม้าลากรถคันใหญ่จะลากไม่ไหว ผลก็คือหวังดีแต่ทำไม่สำเร็จ”

---สี จิ้นผิง

อธิบาย

ลูกม้าลากรถใหญ่ - อุปมาว่าคนบางคนประเมินกำลังของตัวเองสูงเกินไป ทำในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของตัวเอง ก็มักจะผิดกับความปรารถนาเดิม นายสี จิ้นผิงใช้ตัวอย่างนี้มาเล่าเปรียบถึงผลสรุปและประสบการณ์ต่อโครงการพ้นจากความยากจน ใช้คำอุปมาอย่างมีชีวิตชีวามากำหนดแนวทาง

6.แทะกระดูกแข็ง

“การลงลึกการปฏิรูปอีกขั้น ควรกล้าบุกทลายอุปสรรคจากแนวคิดและรั้วผลประโยชน์คงที่ กล้าแทะกระดูกแข็ง กล้าลุยหาดอันตราย”---สี จิ้นผิง

อธิบาย

กล้าแทะกระดูกแข็ง - ใช้มาอุปมาจิตใจที่ไม่เลี่ยงปัญหา ไม่กลัวความยากลำบาก กล้าขจัดความยากลำบากสุดความสามารถ ด้วยความแข็งแกร่งและความทรหด

7.ดวงตากับชีวิต

“คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศดั่งถนอมดวงตา ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศดั่งปฏิบัติต่อชีวิต”---สี จิ้นผิง

อธิบาย

ธรรมชาติเป็นมารดาแห่งชีวิต เป็นรากฐานแห่งการดำรงชีพและการพัฒนาสำหรับมนุษย์ การอุปมา “ดวงตา” และ “ชีวิต” แสดงว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติง่ายที่จะถูกทำลาย ไม่มีทางจะเกิดใหม่เช่นเดียวกับชีวิต แสดงว่า การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศมีความสำคัญสุดขีด นายสี จิ้นผิงใช้อุปมาอย่างเป็นรูปธรรมนี้มาชี้ชัดว่า การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศก็คือการคุ้มครองมนุษย์ การส่งเสริมระบบนิเวศที่ดีก็คือการบำเพ็ญสุขแก่มนุษย์ อันเป็นหลักเหตุผลที่ระบุไว้ในแนวคิดว่าด้วยระบบนิเวศที่ดีของนายสี จิ้นผิง

8.ต้นไม้

“ลงแรงถอนต้นไม้เน่า รักษาต้นไม้ที่ประสบภัย และดัดต้นไม้ไม่ตรงให้ตรง ทำให้ข้าราชการได้รับการเตือนสติเตือนใจ”--- สี จิ้นผิง

อธิบาย

ถ้าจะให้ต้นไม้เจริญงอกงาม ให้ต้นไม้เป็นป่า ควรดำเนินการตั้งแต่แรกตั้งแต่เล็ก ดัดต้นที่ไม่ตรงให้ตรง รักษาต้นที่เป็นโรคและมีแมลงอย่างทันกาล ถอนต้นเน่าถึงราก ระบบนิเวศธรรมชาติเป็นเช่นนี้ ระบบนิเวศการเมืองก็เป็นเช่นนี้ อุปมานี้ใช้กับหลักการการบริหารพรรคอย่างเด็ดขาดรอบด้านของพรรคคอมมิวนิสต์จีน - พรรครัฐบาลจีน คือ ระงับไว้ช่วงแตกหน่อก่อใบ กันไว้ก่อนที่มีความเป็นไปได้ จัดวินัยและระเบียบไว้ต่อหน้า เตือนใจให้ระมัดระวังเหตุการณ์ในภายหน้า ซึ่งเป็นการเยียวยาช่วยชีวิตคน แขวนมีดคม ลงโทษผู้คอรัปชั่นอย่างถึงที่สุด

9.ลมพายุลอดผ่านรูเล็กเท่าปลายเข็มได้

“ลมพายุสามารถลอดผ่านรูเล็กเท่าปลายเข็ม ควรดำเนินการป้องกันควบคุมโควิด-19อย่างจริงจัง ระมัดระวังตั้งแต่ต้นถึงปลาย และมีความพยายามต่อไป” ---สี จิ้นผิง

อธิบาย

ลมพายุลอดผ่านรูเล็กเท่าปลายเข็มได้ หมายความว่า ความหนาวเหน็บสามารถเข้ามาในห้องได้จากรูเล็กบนหน้าต่างในหน้าหนาว อุปมาว่า การดำเนินการใดก็ตาม หากไม่ระมัดระวัง ก็จะสร้างความเสียหายมาก จีนใช้ท่าทีและมาตรการที่คุมเข้มจริงจังในการป้องกันควบคุมโควิด-19 มาโดยตลอด

(YIM/LING/SUN)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น