คณะรัฐมนตรีจีนประชุมหารือส่งเสริมการบริโภค
 การเผยแพร่:2022-04-15 17:05:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 13 เมษายน คณะรัฐมนตรีจีนจัดการประชุมสามัญเพื่อวางนโยบายและมาตรการส่งเสริมการบริโภค

ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ต้องรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการส่งเสริมการบริโภคและฟื้นฟูการพัฒนาต่อเนื่อง ดำเนินนโยบายแก้ปัญหาตรงจุดในทุกภาคส่วน เช่น ด้านอาหารการกิน การขายปลีก การท่องเที่ยว การบินพลเรือน การขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำและทางรถไฟ เป็นต้น ส่งเสริมให้หน่วยงานท้องที่ต่างๆเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ สร้างความมั่นคงของตลาดบริโภคและบริการ คุ้มครองราคาสินค้าบริโภคพื้นฐาน เสริมหลักประกันให้ภาคโลจิสติกส์มีความคล่องตัว วางแผนสร้างฐานคลังขนาดใหญ่ที่มีสรรมถนะแบบอเนกประสงค์ในเขตชานเมือง เพื่อสามารถสนองสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

อนึ่ง ช่วงสองปีนี้ การบริโภคออนไลน์ การบริโภคเพื่อสุขภาพ การบริโภคแบบสีเขียว และการบริโภคอื่นๆ ที่เป็นประเด็นใหม่และมีความร้อนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ประชุมได้เสนอให้ส่งเสริมการบริโภคแบบใหม่ เร่งผสมผสานการบริโภคออนไลน์กับออฟไลน์ พยายามผลักดันความเป็น “อัจฉริยะ+” ด้านการบริโภคสินค้าและบริการ (Yim/ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น