‘จอห์น ลี’ชนะเลือกตั้งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ชุดที่ 6
 การเผยแพร่:2022-05-09 16:38:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

วันที่ 8 พฤษภาคม ในการเลือกตั้งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ชุดที่ 6 นายจอห์น ลี คา-จิว ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ชุดที่ 6 โดยกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเกือบ 1,460 คนได้ลงคะแนนเสียงแบบนิรนาม ด้านนายจอห์น ลี คา-จิวได้คะแนนไป 1,416 เสียง

ทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะรายงานผลการลงคะแนนเสียงต่อรัฐบาลประชาชนส่วนกลางเพื่อแต่งตั้ง ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ชุดที่ 6 จะอยู่ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 - 30 มิถุนายน 2027 (Tim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น