อุโมงค์ทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่ ช่องทาง​จีน-เมียนมา เชื่อมต่อกันสำเร็จ
 การเผยแพร่:2022-05-12 17:35:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

กว่า 6 ปีของการสร้างกลุ่มอุโมงค์ยาวในช่วงตำบลผูเพียว ถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนู่เจียง เป็นกลุ่มอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่ หนึ่งในช่องทางการคมนาคมระหว่างประเทศจีน-เมียนมา ได้ก่อสร้างสำเร็จแล้ว

\

อุโมงค์ทั้ง 6 แห่งได้เชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นกลุ่มของอุโมงค์ที่มีความยาวมากเป็นพิเศษ

กลุ่มอุโมงค์ยาวพิเศษอยู่ในพื้นที่ขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว มีสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อน มีความร้อนใต้พิภพสูง และมีระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว

\

กลุ่มอุโมงค์นี้มีความยาวทั้งสิ้น 32 กิโลเมตร เป็นกลุ่มอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่ ถือเป็นงานวิศวกรรมที่ยากมาก

เส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่มีระยะทางทั้งสิ้น 330 กิโลเมตร มีความเร็วออกแบบอยู่ที่ 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเปิดให้วิ่งรถตลอดทั้งสายแล้ว สามารถเดินทางจากคุนหมิง มณฑลยูนนาน ไปยังเมืองรุ่ยลี่ โดยใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการเดินทางในปัจจุบันแล้ว ก็ประหยัดเวลาได้มากกว่า 2 ชั่วโมง 

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น