มณฑลซานซีขุดพบสุสานโบราณสมัยชุนชิว
 การเผยแพร่:2022-05-12 17:39:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยโบราณคดีแห่งมณฑลซานซีได้ประกาศการค้นพบครั้งใหม่ว่า  นักโบราณคดีท้องถิ่นได้พบสุสานสมัยชุนชิวถึงราชวงศ์ชิงจำนวน 9 แห่ง ที่อำเภอหงถง โดยสันนิษฐานว่า มีแห่งหนึ่งเป็นสุสานของขุนนางสมัยชุนชิว ซึ่งระยะเวลาห่างจากตอนนี้กว่า  2,500 ปี (Yim/Zhou/Zhangdan)

\

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น