จีนขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยความตกลง RCEP ในเดือนมีนาคมของปีนี้
 การเผยแพร่:2022-05-12 17:42:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

ประเทศจีนได้ประกาศนโยบายเขตนำร่องการคืนภาษีที่ด่านขนส่งทางถนนต้นทาง เพื่อส่งเสริมการสร้างเส้นทางขนส่งทางบก-ทางทะเล ในภาคตะวันตกของจีนและให้บริการตลาด RCEP โดยท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ในเขตกว่างซี เป็นด่านตามแนวชายฝั่งแห่งแรกของจีนที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจากนโยบายนี้

รถไฟขนส่งแบบผสมผสานทางทะเลเป็นรถไฟขบวนแรกที่ได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายดังกล่าว ได้บรรทุกสินค้าประเภทสิ่งทอมายังอ่าวเป่ยปู้ จากนั้นจึงขนถ่ายขึ้นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะขนส่งทางทะเลไปยังอินโดนีเซีย สินค้าในแต่ละตู้มีมูลค่าประมาณ 1.48 ล้านหยวน (ประมาณ 7.62 ล้านบาท) มีภาษีการส่งออก 180,000 หยวน (ประมาณ 930,000 บาท) ผู้ประกอบการจะได้รับเงินภาษีคืนทันทีที่สินค้าออกเดินทาง

ในมณฑลกวางตุ้ง ลิ้นจี่ในเมืองเม่าหมิง ล็อตแรกของปีนี้เริ่มสุกงอมแล้ว โดยจะถูกขนส่งทางอากาศไปยังประเทศสมาชิก RCEP อีกทั้งยังมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย ลิ้นจี่ของเมืองเม่าหมิงมีประวัติการเพาะปลูกมานานกว่า 2,000 ปี และเคยเป็นเครื่องบรรณาการที่ถูกส่งเข้าวังในสมัยโบราณด้วย

เมืองเม่าหมิงวางแผนที่จะเปิดเส้นทางการส่งออกลิ้นจี่ไปยังประเทศสมาชิก RCEP ทั้งหมดให้ได้ภายในปีนี้ ผู้ค้าลิ้นจี่รายหนึ่งในท้องถิ่นเผยว่า ในตอนนี้เขาได้รับคำสั่งซื้อจากประเทศสมาชิก RCEP มากกว่า 60 ตัน ซึ่งมีคำสั่งซื้อจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 21 ล็อตด้วยกัน คาดว่าในภาพรวมของปีนี้ จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงหนึ่งเท่าตัว


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น