ยานอวกาศเทียนโจวของจีน “ส่งพัสดุด่วน” สู่อวกาศ
 การเผยแพร่:2022-05-16 15:37:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 10 พฤษภาคม จีนส่งยานอวกาศ “เทียนโจว-4” สู่อวกาศและปฏิบัติงานขนส่งสัมภาระถึงสถานีอวกาศของจีนเป็นผลสำเร็จ นับเป็น“การส่งพัสดุด่วน” ของจีนสู่อวกาศครั้งที่ 4

ยานอวกาศบรรทุกสัมภาระเทียนโจวเป็นยานขนส่งอวกาศที่มีความจุสัมภาระใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน เรามาทบทวนกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากยานอวกาศเทียนโจว-1 ถึงเทียนโจว-4

\

“เทียนโจว-1” เป็นยานขนส่งอวกาศที่จีนวิจัยและผลิตเองลำแรก โดยได้รับการยิงส่งสู่อวกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน ปี 2017 และเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อวันที่ 22 กันยายนปีเดียวกัน

\

“เทียนโจว-2” เป็นยานขนส่งอวกาศลำแรกในขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยีสำคัญของสถานีอวกาศจีน ได้รับการส่งเข้าวงโคจรเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 2021 ได้บรรทุกสิ่งของเครื่องใช้ ชุดอวกาศนอกยานพาหนะ และสิ่งของจำเป็นต่างๆ  โดยสามารถเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศจีนเป็นผลสำเร็จ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทดสอบทางวิทยาศาสตร์หลายประการตามกำหนด

\

“เทียนโจว-3” ถูกยิงส่งสู่อวกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ปี 2021 โดยมีการปรับระบบดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้สูงขึ้น บนพื้นฐานผลงานการวิจัยของ“เทียนโจว-2”

\

“เทียนโจว-4” เป็นยานขนส่งอวกาศลำแรกในขั้นตอนการก่อสร้างสถานีอวกาศจีน โดยได้รับการยิงส่งสู่อวกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ปี 2022 จะปฏิบัติหน้าที่การขนส่งพัสดุที่จำเป็นและเพิ่มเชื้อเพลิงแก่สถานีอวกาศ พร้อมทั้งมีความสามารถการอำนวยพลังไฟฟ้า และการสื่อสารฉุกเฉิน เพื่อให้สถานีอวกาศจีนดำเนินงานอย่างมีเสถียรภาพ ในภารกิจครั้งนี้ ยานอวกาศ “เทียนโจว-4” ได้บรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักประมาณ 6 ตัน เพื่อให้การสนับสนุนทางวัตถุแก่การปฏิบัติงานของนักบินในยาน “เสินโจว-14” การก่อตั้งสถานีอวกาศ การทดลองทางวัสดุและเวชศาสตร์อวกาศ เป็นต้น (Yim/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น