การประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 หารือหลายประเด็นสำคัญ
 การเผยแพร่:2022-06-14 14:37:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 12 พฤษภาคม ที่กรุงเจนีวา การประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกหรือ WTO ครั้งที่ 12 เปิดฉากขึ้นที่กรุงเจนีวา มีระยะเวลาการประชุมเป็นเวลา 4 วัน บรรดาประเทศสมาชิกจะหารือหลายประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น  การยกเว้นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19 การรับมือกับโรคระบาด การอุดหนุนด้านการประมง เกษตรกรรม ธัญญาหาร ความมั่นคงและการปฏิรูปองค์การการค้าโลก เป็นต้น นอกจากนั้นยังจะอภิปรายเนื้อหาต่างๆ เช่นกิจการงานขององค์การการค้าโลกในอนาคต

\

นางอึนกอซี โอคอนโจ-อิเวลลา ผู้อำนายการองค์การการค้าโลกกล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติหลายอย่าง เช่น การระบาดของโควิด -19 การขาดแคลนอาหาร สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นและการปะทะส่วนภูมิภาค เป็นต้น ฝ่ายต่างๆ ควรสามัคคีร่วมมือขจัดความยากลำบากในปัจจุบันภายใต้สภาพเช่นนี้คงไม่มีประเทศใดสามารถที่จะอยู่ได้เพียงประเทศเดียว

กิจการงานขององค์การการค้าโลกมีความคืบหน้า มีร่างเอกสารในประเด็นสำคัญหลายข้อ เช่น การยกเว้นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19 การรับมือกับโรคระบาด การอุดหนุนด้านการประมง เกษตรกรรม ธัญญาหาร ความมั่นคงและการปฏิรูปองค์การการค้าโลก เป็นต้น โดยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

\

ด้านนายหวัง เหวินเทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวในที่ประชุมว่าระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลกเป็นแกนนำ เป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ จีนยินดีร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ผลักดันให้องค์การการค้าโลกแสดงบทบาทฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกให้มากยิ่งขึ้น

โดยจีนจะใช้ปฏิบัติการแท้จริง รักษาระบบกาค้าพหุภาคี สนับสนุนให้องค์การการค้าโลกพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง การปฏิรูปควรเสริมสร้างฟังก์ชั่นขององค์การการค้าโลก ส่งเสริมโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ (Bo/Lin/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น