> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc đảm bảo quy mô việc làm cho những người đã thoát nghèo trên 30 triệu người trong năm nay
 Mới nhất:2022-06-28 18:45:57   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 27/6, người phụ trách liên quan của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, và Cục Chấn hưng thôn làng Nhà nước Trung Quốc lần lượt cho biết, kể từ Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung  Quốc đến nay, năng lực sản xuất lương thực của Trung Quốc đã được nâng cao, cuộc chiến công kiên thoát nghèo đã giành được thắng lợi toàn diện, diện mạo thôn làng được cải thiện rõ ràng. Nhằm củng cố và mở rộng thành quả thoát nghèo, không xảy ra tái nghèo trở lại, bước tiếp theo các cơ quan liên quan sẽ tập trung vào các công việc như đảm bảo việc làm và hỗ trợ ngành nghề.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Đặng Tiểu Cương cho biết, sản lượng lương thực năm 2021 lập mức cao lịch sử, sở hữu lương thực trung bình đầu người đạt 483 kg, cao hơn mức an toàn 400 kg được quốc tế công nhận. Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn về chất lượng hàng nông sản vượt 97%.

Phó Cục trưởng Cục Chấn hưng thôn làng Nhà nước Hồng Thiên Vân cho biết, cần phải đảm bảo quy mô việc làm cho những người đã thoát nghèo trên 30 triệu người trong năm nay.