จีน-เกาหลีใต้เตรียมส่งและรับมอบร่างทหารอาสาสมัครประชาชนจีนในเกาหลีใต้รุ่นที่ 9
 การเผยแพร่:2022-07-04 16:03:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

จากผลการเจรจาระหว่างจีน-เกาหลีใต้ เกาหลีใต้จะส่งมอบร่างทหารอาสาสมัครประชาชนจีนในเกาหลีใต้รุ่นที่ 9 พร้อมสัมภาระต่างๆ ที่ค้างอยู่ในเกาหลีใต้แก่จีน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมประกอบพิธีบรรจุศพใส่โลงที่เกาหลีใต้ในวันที่ 15 กันยายนนี้ และจะประกอบพิธีส่งและรับมอบในวันที่ 16 กันยายน

ทั้งนี้นายหลี่ จิ้งเซียน รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกพร้อมคณะเดินทางเยือนเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ได้ดำเนินการเจรจากับคณะผู้แทนเกาหลีใต้เกี่ยวกับเรื่องการส่งและรับมอบร่างทหารอาสาสมัครประชาชนจีนในเกาหลีใต้รุ่นที่ 9 และบรรลุความเห็นเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ 30 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-เกาหลีใต้ จะร่วมมือและดำเนินเรื่องการส่งและรับมอบร่างทหารอาสาสมัครประชาชนจีนในเกาหลีใต้รุ่นที่ 9 อย่างเหมาะสม อีกทั้งจะดำเนินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างทหารอาสาสมัครประชาชนจีนในเกาหลีใต้ในขั้นตอนต่อไป (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น