จีน-ไทยบรรลุฉันทามติความสัมพันธ์ในอนาคต สานต่อทางรถไฟและความมั่นคงทางไซเบอร์
 การเผยแพร่:2022-07-06 15:59:50   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 5 กรกฎาคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวว่า จีนและไทยเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน โดยจะกระชับความร่วมมือรอบด้านต่อเนื่อง รวมถึงทางรถไฟและความมั่นคงทางไซเบอร์

นายหวัง อี้ กล่าวในงานแถลงข่าวร่วมกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมระหว่างจีนและไทย  ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีน-ไทยมีความก้าวหน้ามั่นคงและอนาคตที่กว้างไกล  ระหว่างการเยือนไทย ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ในเชิงลึกและได้บรรลุฉันทามติใน 4 ด้าน  คือ

ประการแรก ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมระหว่างสองประเทศ และทำให้เป็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคียิ่งชัดเจน ความสัมพันธ์  “จงไท่อี้เจียชิน - จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้นตามกาลเวลา นำไปสู่อนาคตที่สดใสแห่งความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคง เจริญรุ่งเรือง และยั่งยืนยิ่งขึ้น

ประการที่สอง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินการเพื่อเปิดทางรถไฟจีน-ลาว-ไทยโดยเร็ว  และส่งเสริมการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรม โดยจะเปิดตัวบริการรถไฟขนส่งสินค้าระบบห่วงโซ่ความเย็น  รถไฟการท่องเที่ยว และรถไฟด่วนสำหรับการขนส่งทุเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางรถไฟ เพื่อนำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนประเทศรายทาง

ประการที่สาม ทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมกันรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และให้คำมั่นว่าจะปราบปรามการฉ้อโกงผ่านทางโทรคมนาคมในทุกรูปแบบ

ประการที่สี่ ทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมกันผลักดันให้การประชุมผู้นำเอเปค ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปลายปีนี้ประสบความสำเร็จ   โดยจีนจะสนับสนุนประเทศไทยอย่างแข็งขันในการแสดงบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้   และพยายามให้การประชุมครั้งนี้เน้นหารือในประเด็นเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การพัฒนา และการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก  พร้อมทั้งฝากความหวังไว้ว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นไปตามแนวทางของวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 (APEC Putrajaya Vision 2040)  และออกเดินทางครั้งใหม่ พร้อมทั้งอัดฉีดแรงผลักดันใหม่ๆในการพัฒนาของเอเปค  

ขณะนี้ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกำลังอยู่ระหว่างการเยือน4 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ก่อนออกเดินทางเยือน 4 ประเทศดังกล่าว นายหวัง อี้ ได้เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-โขง (LMC) ครั้งที่ 7 ในวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เมืองพุกาม ประเทศพม่า (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น