รมต.จีนกล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับสหรัฐฯละเมิดอธิปไตยของจีน
 การเผยแพร่:2022-08-03 16:23:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐฯ ไม่สนใจการประท้วงคัดค้านของจีน เดินทางไปเยือนเกาะไต้หวันของจีนอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำผิดหลักการจีนเดียวอย่างร้ายแรง เป็นการละเมิดอธิปไตยจีนด้วยเจตนาร้าย เป็นการท้าทายทางการเมืองที่เปิดเผย ทำให้ประชาชนไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง และก่อเกิดการคัดค้านจากประชาคมโลก ความจริงพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า สหรัฐฯเป็นผู้ทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคช่องแคบไต้หวันตัวจริง

สหรัฐฯอย่าคิดจะขัดขวางการรวมเป็นเอกภาพของจีน อย่าคิดจะทำลายการพัฒนาและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของจีน อย่าคิดจะเล่นเกมการเมืองในส่วนภูมิภาค อย่าคิดจะกลับขาวเป็นดำอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเน้นว่า หลักประกันสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันคือหลักการจีนเดียว และหลักที่ประกันให้จีนกับสหรัฐฯอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองคือแถลงการณ์ร่วม 3 ฉบับ การที่คิดจะอาศัยสหรัฐฯแสวงหาหนทางให้ไต้หวันเป็นเอกราชมีแต่จะเจอทางตัน การที่คิดจะใช้ไต้หวันสร้างปัญหาอุปสรรคให้กับจีนย่อมจะประสบความล้มเหลว(Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น