บทบาทที่จีนมีต่อโลกผ่านความร่วมมือใต้-ใต้
 การเผยแพร่:2022-09-14 17:23:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ในฐานะประเทศหุ้นส่วนสำคัญของสหประชาชาติในด้านความร่วมมือใต้-ใต้ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จีนได้ให้ความช่วยเหลือต่ออัฟกานิสถาน เคนยา แทนซาเนีย ซูดานใต้ อิรัก และประเทศอื่นๆ ทั้งหมด 8 ประเทศ ผ่านความร่วมมือใต้ -ใต้ ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR กองทุนเพื่อการพัฒนาโลกและความร่วมมือใต้–ใต้ที่จัดตั้งโดยจีน ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวได้เอื้อประโยชน์ถึงกว่า 1.6 ล้านคน

\

UNHCR แนะนำว่ารัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลือใน 7 ด้าน ได้แก่ การต่อสู้กับโควิด-19 การสนับสนุนการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาด บ้านพักชั่วคราว น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค สุขอนามัย การศึกษา การช่วยเหลือด้านธัญญาหาร สิ่งของบรรเทาภัยฉุกเฉิน และความช่วยเหลือด้านกันหนาว เป็นต้น นอกจากให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของแล้ว โครงการความร่วมมือใต้ - ใต้ ยังให้ความช่วยเหลือด้านการบูรณะซ่อมแซมเขตชุมชน ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย และการสร้างระบบน้ำอีกด้วย (Bo/Ldan/Zhou)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น