> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Chính thức khởi động chương trình nâng cấp sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ Trung Quốc - ASEAN
 Mới nhất:2022-09-16 19:42:21   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

\

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/9, Hội nghị hợp tác chuyển dịch và sáng tạo đổi mới công nghệ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 10 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong bài phát biểu đề dẫn qua đường truyền video tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc Vương Chí Cương cho biết, Bộ Khoa học Công nghệ khởi động chương trình nâng cấp sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ Trung Quốc – ASEAN.

Hội nghị đồng thời tuyên bố, hành động chuyển dịch công nghệ Trung Quốc – ASEAN chính thức khởi động, chính thức thành lập Liên minh chuyển dịch công nghệ Trung Quốc - ASEAN, chính thức khởi động Cuộc thi sáng tạo đổi mới và lập nghiệp và Doanh trại sáng tạo đổi mới và lập nghiệp Trung Quốc – ASEAN.