> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thu hoạch lương thực vụ Thu của Trung Quốc vượt 1,3 triệu héc-ta
 Mới nhất:2022-09-19 16:12:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Quản lý điều hành tình hình nông nghiệp mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho thấy, lương thực vụ Thu trên toàn quốc Trung Quốc đã thu hoạch hơn 1,3 triệu héc-ta (170 triệu mẫu), hoàn thành 13,3%. Trong đó, khu vực tây nam thu hoạch quá bán, khu vực trung du và hạ du sông Trường Giang cũng như khu vực Hoa nam đã thu hoạch được 20%; khu vực tây bắc thu hoạch hơn 10%; khu vực đông bắc và Hoàng Hoài Hải thu hoạch lẻ tẻ.

Phóng viên điều tra nghiên cứu được biết, bảo hiểm nông nghiệp đang phát huy vai trò quan trọng trong trợ giúp trên phương diện năng suất cao và bội thu lương thực.

Hiện nay, các loại trợ cấp bảo hiểm nông nghiệp của Trung Quốc đã mở rộng đến 16 sản phẩm có khối lượng hàng hóa lớn như cao su thiên nhiên, cây có hạt ép dầu, v.v., và hơn 60 sản phẩm nông nghiệp đặc sản ưu thế của địa phương, cơ bản che phủ sản phẩm có khối lượng hàng hóa lớn của quốc kế dân sinh và an ninh lương thực.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận