หวัง อี้ ชี้แจงประเด็นการพัฒนาของจีนและความแน่นอนของนโยบายต่อสหรัฐฯ
 การเผยแพร่:2022-09-21 17:37:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ณ นิวยอร์ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้พบกับผู้แทนของคณะกรรมการความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน  สภาธุรกิจสหรัฐฯ-จีน และหอการค้าสหรัฐฯ  ดำเนินการหารือ สำหรับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในปัจจุบันที่มีความผันผวนในอนาคต นายหวัง อี้ อธิบายถึง "ความแน่นอน" ของจีน 5 ประการ  โดยกล่าวว่า แนวโน้มการพัฒนาของจีนนั้นมีความแน่นอน ความมุ่งมั่นที่ยืนหยัดการปฏิรูป และการเปิดประเทศของจีนนั้นมีความแน่นอน นโยบายของจีนที่มีต่อสหรัฐฯ นั้นมีความแน่นอน ทัศนคติของจีนที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศนั้นต่างมีความแน่นอน รวมทั้งเจตนารมณ์ของจีนที่ดำเนินการแบบพหุภาคีกับสหรัฐฯ  

นายหวัง อี้ กล่าวว่า รากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ จะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวอย่างจริงจัง(Ying/kt)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น