> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc tổ chức hội nghị "Phát triển chất lượng cao và thành tựu sự nghiệp nhân quyền Tân Cương" bên lề Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
 Mới nhất:2022-09-28 18:11:26   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/9, tại thành phố Bắc Nhạc, Tân Cương, Trung Quốc tổ chức hội nghị "Phát triển chất lượng cao và thành tựu sự nghiệp nhân quyền Tân Cương" bên lề Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hội nghị do Hội nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc tổ chức. Hơn mười chuyên gia, học giả Trung Quốc và nước ngoài, một số đại diện người dân Tân Cương và đại diện lưu học sinh nước ngoài ở Trung Quốc đã đi sâu thảo luận thông qua hình thức trực tuyến và ngoại tuyến xoay quanh những thay đổi do phát triển chất lượng cao mang đến và những thành tựu phát triển sự nghiệp nhân quyền ở Tân Cương thông qua hình thức trực tuyến và ngoại tuyến.