> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quảng Tây 10 năm qua: Bảo vệ sông Liễu Giang
 Mới nhất:2022-10-07 16:38:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:北部湾在线

Liễu Châu, thành phố công nghiệp nổi tiếng của Trung Quốc, sự phát triển của ngành công nghiệp trong quá khứ đã từng ảnh hưởng đến môi trường nước tại đây. Nhưng đến nay, địa phương đã tăng cường bảo vệ chất lượng nước của lưu vực sông Liễu Giang, xây dựng môi trường đô thị thành phố đẹp với non xanh nước biếc. Năm 2020 và năm 2021, trong bảng xếp hạng chất lượng môi trường nước mặt của các thành phố trực thuộc tỉnh (khu) trở lên, thành phố Liễu Châu đã đứng đầu toàn Trung Quốc trong 2 năm liên tiếp. Liễu Châu đã được xây dựng trở thành một thành phố công nghiệp với núi sông xanh biếc.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận