> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc mong nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thúc đẩy cộng đồng quốc tế cung cấp sự hỗ trợ và viện trợ cho Pa-ki-xtan chống lũ lụt
 Mới nhất:2022-10-09 17:57:30   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/10, phát biểu sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét, thảo luận thông qua Nghị quyết về thiên tai lũ lụt ở Pa-ki-xtan, Công sứ Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Vương Hồng Ba mong nghị quyết có thể thúc đẩy cộng đồng quốc tế cung cấp sự hỗ trợ và viện trợ cho Pa-ki-xtan.

Ông Vương Hồng Ba cho biết, Phái đoàn Trung Quốc ủng hộ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết. Mong việc thông qua nghị quyết có lợi cho việc cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm nhu cầu của Pa-ki-xtan về nhân đạo, khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai, Trung Quốc sẽ cùng các bên tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu cho Pa-ki-xtan, ủng hộ Pa-ki-xtan triển khai công tác cứu trợ và tái thiết sau thiên tai.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận