> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung tâm báo chí của Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hoạt động từ ngày 12/10
 Mới nhất:2022-10-10 18:01:41   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Trung tâm báo chí của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đưa vào hoạt động và bắt đầu công tác tiếp đón kể từ ngày 12/10. Trụ sở tiếp đón phóng viên của Trung tâm báo chí được đặt tại Khách sạn Nikko New Century ở Bắc Kinh.

Trung tâm báo chí sẽ phục vụ phóng viên nước ngoài đưa tin về Đại hội Đảng lần thứ XX trong các mặt như đăng ký cấp thẻ phóng viên, thụ lý đơn xin phỏng vấn và đưa tin, tổ chức các buổi họp báo của Đại hội, sắp xếp phóng viên tham gia các hoạt động đưa tin về Đại hội.

Cổng thông tin của Trung tâm báo chí (http://20th.cpcnews.cn) sẽ hoạt động từ 0 giờ ngày 10/10, cung cấp thông tin cho phóng viên trong và ngoài nước đã đăng ký.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận