【สิบปีมานี้ในกว่างซี】เยี่ยมเยือนฐานการผลิตรังนก
 การเผยแพร่:2022-10-28 16:10:59   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI、BBR

นิคมอุตสาหกรรมชินโจว จีน-มาเลเซียตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองชินโจวเขตฯ กว่างซีจ้วง ฐานการแปรรูปและการค้ารังนกในนิคมอุตสาหกรรมเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมรังนกแห่งแรกในประเทศจีนที่บูรณาการฟังก์ชันของการตรวจสอบธุ รกิจการ นำเข้ารังนกดิบเชิงมาตรฐานและการวิจัยวัฒนธรรมการแปรรูปฯลฯ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ฐานอุตสาหกรรมรังนกแห่งนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และบริษัทแปรรูปรังนก 14 แห่งได้เข้ามาตั้งรกรากเป็นที่เรียบร้อย ผลิตภัณฑ์รังนกจำหน่ายไปทั่วประเทศจีนผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น