ปริมาณผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น 50% ความร่วมมือการเกษตรจีน-แอฟริกา
 การเผยแพร่:2022-11-22 15:19:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ในเขตสาธิตการเกษตรทันสมัยของศูนย์วิจัยร่วมจีนและแอฟริกาได้จัดพิธีเก็บเกี่ยวข้าวโพดครั้งแรกในประเทศเคนยา โดยข้าวโพดขาวสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ทดลองปลูกด้วยเทคโนโลยีการปลูกของจีนนั้น มีปริมาณการผลิตถึง 2,700 กิโลกรัมต่อเอเคอร์ มากกว่าประมาณ 50% เมื่อเทียบกับการปลูกในพื้นที่รอบ ๆ ท้องถิ่น

\

ข้าวโพดเป็นธัญหารสำคัญของเคนยา แต่ประสบปัญหาที่ไม่สามารถผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ทำให้นักวิจัยในท้องถิ่นได้ร่วมมือกับฝ่ายจีน ใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกของจีน ก่อนนำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรในท้องถิ่น

เหยียน เสวี่ย ผอ. ศูนย์วิจัยดังกล่าว เผยว่า  เมื่อคนท้องถิ่นได้เห็นผลเก็บเกี่ยว ก็แล้วรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมาก พวกเขาไม่เคยเห็นข้าวโพดที่เติบโตขึ้นได้ดีเช่นนี้ โดยเฉพาะในปีนี้ที่อากาศแห้งแล้งอย่างรุนแรง 

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น