> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Đàm phán về phiên bản 3.0 của Khu Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN khởi động tham vấn vòng đầu tiên
 Mới nhất:2023-02-08 19:59:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/2, đàm phán về phiên bản 3.0 của Khu Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN khởi động tham vòng vấn đầu tiên.

Quan chức các cơ quan chủ quản của Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như Ban Thư ký ASEAN đã tham dự cuộc họp qua hình thức trực tuyến. Hai bên đã đi sâu thảo luận về các đề tài như quy tắc trình tự, sắp xếp tổ chức và kế hoạch làm việc của đàm phán, ấn định thời gian biểu và lộ trình cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tháng 11 năm 2022, Trung Quốc và ASEAN cùng tuyên bố chính thức khởi động đàm phán về phiên bản 3.0 của Khu Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN. Hai bên nhất trí các cuộc đàm phán sẽ bao gồm các lĩnh vực thương mại hàng hóa, đầu tư, kinh tế số và kinh tế xanh... xây dựng Khu Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN bao trùm, hiện đại, toàn diện và cùng có lợi hơn.

Bài văn liên quan