> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hội nghị thường niên 2023 Diễn đàn châu Á Bác Ngao sẽ diễn ra từ ngày 28-31/3
 Mới nhất:2023-02-17 17:32:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội nghị thường niên 2023 Diễn đàn châu Á Bác Ngao sẽ diễn ra từ ngày 28-31/3 tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Hội nghị thường niên năm nay sẽ hoàn toàn tổ chức với hình thức trực tiếp. Đến lúc đó, đại diện các giới chính trị, kinh doanh, học thuật, truyền thông, v.v., sẽ triển khai thảo luận về chủ đề của hội nghị thường niên và 4 chủ đề “Phát triển và phổ quát”, “Quản trị và an ninh”, “Khu vực và toàn cầu” và “Hiện tại và tương lai”, cùng thảo luận về sự phát triển của thế giới sau đại dịch nhằm thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế.