> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, thương mại Trung - Mỹ lập kỷ lục thể hiện nổi bật bản chất hợp tác cùng thắng, cùng có lợi của kinh tế - thương mại giữa hai nước
 Mới nhất:2023-02-17 17:37:52   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

CRI dẫn lại số liệu do hai nước Trung - Mỹ công bố cho thấy, tổng kim ngạch thương mại hai nước Trung - Mỹ năm 2022 một lần nữa lập kỷ lục mới. Ngày 16/2, Người phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Quyết Đình cho biết, hợp tác kinh tế - thương mại hai nước Trung - Mỹ liên quan đến lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước lập kỷ lục mới, thể hiện tính dẻo khá vững mạnh, cũng chứng tỏ đầy đủ kết cấu kinh tế Trung - Mỹ có tính bổ sung cho nhau mạnh mẽ, thể hiện bản chất hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi, cùng thắng.

Bài văn liên quan