นักวางแผนชนบทช่วยสร้างชนบทที่สวยงามในกว่างซีทางตอนใต้ของจีน
 การเผยแพร่:2023-02-24 16:21:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:People's Daily Online

ตั้งแต่ปี 2562 อเภอเป่ยหลิว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนได้ผลักดันการก่อสร้างในชนบทอย่างจริงจังและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในชนบทผ่านการวางผังตามสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

\

หมู่บ้านเหอชุน ตำบลซินซีว์ อำเภอเป่ยหลิว (ภาพจากสำนักอารยธรรมเมืองเป่ยหลิว)

จนถึงขณะนี้ 22 ตำบลของอำเภอนนี้ได้ว่าจ้างนักวางผังชนบทเพื่อวางผังในหมู่บ้านที่อยู่ในปกครอง 118 หมู่บ้าน อำเภอนี้ยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านและอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดของการวางผังโดยใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการทำฟาร์มและวัฒนธรรมพื้นบ้าน และได้รับการสนับสนุนจากคนในท้องถิ่น

ในหมู่บ้านเหอชุน ตำบลซินซีว์ อำเภอเป่ยหลิว เมืองยวี่หลิน พื้นที่เพาะปลูก ถนน และคูน้ำมีการวางแปลนที่สวยงาม และบ้านเก่าบางหลังได้พัฒนาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สตูดิโอและฐานสำหรับการสร้างสรรค์วรรณกรรมและศิลปะ ด้วยความช่วยเหลือจากนักวางแผนในชนบท

เฉิน เจียผิง หัวหน้าพรรคประจำหมู่บ้านกล่าวว่าการวางผังมีความสำคัญมาก สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องจัดทำแผนตามสภาพของท้องถิ่น เราจำเป็นต้องคำนึงถึงการบูรณาการของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวชนบทและการเกษตรสมัยใหม่ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานโดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์ นักวางแผนในชนบทช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เป้า กั๋วจี คือนักวางแผนชนบทที่เฉินกล่าวถึง เป้าให้บริการทั้งกระบวนการและคำแนะนำเกี่ยวกับการวางผังของหมู่บ้านหลังจากดำเนินการสำรวจพื้นที่ เขากล่าวว่า“เพื่อให้การวางผังประสบความสำเร็จ เราต้องรักษาอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านไว้ และเรียนรู้ความต้องการของเก ษตรกรโดยรับฟังความต้องการของพวกเขาก่อน”

หมู่บ้านเหอชุนยังมีโรงงานกระเป๋าที่สามารถสร้างงานให้กับชาวบ้านกว่า 70 คน ตัน จี้ ชาวบ้านที่เคยทำงานในเมืองตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีนกล่าวว่า “หมู่บ้านของฉันสวยงามและมีต้นไม้ ฉันมีรายได้มากกว่า 4,000 หยวน (581.72 ดอลลาร์) จากโรงงานทุกเดือน ฉันไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน”

เมืองเป่ยหลิวได้ผสมผสานการวางผังหมู่บ้านเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ในชนบท และอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบัน เมืองนี้ได้ดึงวิสาหกิจมากกว่า 100 รายเข้ามา ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น