สมัชชาสหประชาชาติผ่านร่างญัตติ “สูตรสันติภาพ”
 การเผยแพร่:2023-02-24 16:46:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ค สมัชชาสหประชาชาติจัดประชุมวิสามัญเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนต่อไป ที่ประชุมได้พิจารณาผ่านร่างญัตติ “สูตรสันติภาพ” ที่ร่วมกันยื่นโดย 75 ประเทศซึ่งรวมทั้งยูเครน ผลปรากฏว่าได้เสียงสนับสนุน 141 เสียง  คัดค้าน 7 เสียง และงดออกเสียง 32 เสียง ร่างญัตติฉบับนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นกับความเร่งด่วนในการแสวงหาสันติภาพแบบรอบด้าน ความยุติธรรม และความยืนยาวที่ยูเครน ภายใต้วัตถุประสงค์และหลักการแห่ง “กฎบัตรสหประชาชาติ”

ผู้แทนจีนระบุในที่ประชุมว่า วิกฤตยูเครนเกิดขึ้นมาครบหนึ่งปีแล้ว การปะทะมีแนวโน้มจะเป็นไปในระยะยาวและขยายตัวต่อไป ประชาชนนับไม่ถ้วนประสบความเดือดร้อนอันใหญ่หลวง ผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้กำลังแผ่กระจายออกไป ฝ่ายจีนกังวลต่อการนี้อย่างยิ่ง จุดยืนของจีนเหนือปัญหายูเครนชัดเจนโดยตลอด จีนเห็นว่า อธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศสมควรได้รับการเคารพ วัตถุประสงค์และหลักการแห่ง “กฎบัตรสหประชาชาติ” ก็สมควรได้รับการเคารพเช่นกัน ความกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ชอบด้วยเหตุผลของทุกประเทศก็สมควรได้รับความสำคัญ ความพยายามที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้วิกฤตอย่างสันติทุกประการก็ควรได้รับการสนับสนุน สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น จีนมีความคิดเห็น 4 ประการ ดังนี้

1. ภารกิจเร่งด่วนที่สุด คือ ผลักดันให้บรรลุการหยุดยิงและสิ้นสุดสงคราม การปะทะและสงครามไม่มีใครจะเป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิง ควันสงครามยิ่งมีขึ้นต่อไป ความทุกข์ทรมานของประชาชนก็มีแต่เพิ่มมากขึ้นตาม จีนเรียกร้องอีกครั้งให้คู่กรณีคุมสติ ยับยั้งการปะทะ หลีกเลี่ยงไม่ให้วิกฤตเลวร้ายลงอีกขั้น จนกระทั่งนำไปสู่การควบคุมไม่ได้

2. การจัดเจรจาหารือเป็นทางออกทางเดียวเพื่อแก้วิกฤตยูเครน ช่วงแรกเกิดวิกฤต รัสเซียกับยูเครนเคยเจรจากันหลายรอบ และได้รับผลคืบหน้าที่สำคัญ สิ่งที่น่าเสียดายคือ การเจรจาสันติภาพได้หยุดชะงักลง เพราะอะไรจึงหยุดชะงักควรแก่การสำนึกอย่างลึกซึ้ง

3. ประชาคมโลกควรใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เกิดสันติภาพและส่งเสริมให้จัดการเจรจา วิกฤตยูเครนดำเนินมานานครบ 1 ปี สภาพความเป็นจริงแห่งความทารุณโหดร้ายยืนยันให้เห็นอย่างกระจ่างชัดว่า การใช้อาวุธไม่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพ การยั่วยุก่อเรื่องมีแต่จะทำให้ความขัดแย้งระหว่างทุกฝ่ายเพิ่มมากขึ้น การขยายทั้งเวลาและขนาดของการปะทะ มีแต่จะทำให้ประชาชนทั่วไปประสบกับความเสียหายมากยิ่งขึ้น

4. แสวงหาความมั่นคงปลอดภัยและบรรลุสันติภาพ ความมั่นคงปลอดภัยนั้นมิใช่เป็นสิทธิอำนาจโดยลำพังฝ่ายเดียวของประเทศใดประเทศหนึ่ง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติใดชาติหนึ่ง ไม่สามารถแลกมาด้วยการทำให้อีกชาติหนึ่งสูญเสียความมั่นคงปลอดภัย การใช้กำลังตลอดจนขยายตัวกลุ่มอิทธิพลทางการทหารมีแต่จะทำลายความมั่นคงปลอดภัยภายในภูมิภาค ยิ่งไม่มีทางนำมาซึ่งสันติภาพได้

ฝ่ายจีนยังเน้นว่า ในฐานะเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบ จีนยืนอยู่เคียงข้างสันติภาพตลอดกาล และจะอยู่ฝ่ายเดียวกับการจัดเจรจา ยืนหยัดให้เกลี้ยกล่อมเพื่อบรรลุซึ่งสันติภาพและส่งเสริมการเจรจา ฝ่ายจีนจะแถลงเอกสารว่าด้วยจุดยืนต่อการแก้วิกฤตยูเครนด้วยวิธีทางการเมืองในไม่ช้านี้ จีนยินดีจะแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ต่อไปเพื่อคลี่คลายวิกฤตยูเครนและบรรลุสันติภาพในเร็ววัน (LF/yim/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น