พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนใช้มาตรการใหม่ในการดึงดูดบุคลากร
 การเผยแพร่:2023-02-27 17:09:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ทรัพยากรบุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญอันดับหนึ่ง  ปีหลังๆ มานี้พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนใช้มาตรการที่หลากหลายในการดึงดูดบุคลากร  ตามหลักการที่ว่า  ประกันความมั่นคงของบุคลากรที่ดึงดูดมาและให้บุคลากรดังกล่าวได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่  จากสถิติพบว่า  ปัจจุบันจีนมีทรัพยากรด้านบุคลากรถึง 220 ล้านคน

\

เมืองหลันโจว  เมืองเอกของมณฑลกันซู่ทางตะวันตกของจีนใช้วิธีการดึงดูดบุคลากรทั้งจีนและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งรวมถึงการเปิดรับที่ปรึกษา    อนุมัติให้บุคลากรต่างถิ่นทำงานพาร์ทไทม์ระยะสั้นเสมือนนกอพยพในเมืองหลันโจว นอกจากนี้  เทศบาลเมืองหลันโจวยังให้เงินอุดหนุนการทํางานในเมืองหลันโจวให้แก่บุคลากรต่างถิ่นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าที่อยู่อาศัย  

อำเภอหย่งซิน  มณฑลเจียงซี ทางภาคกลางของจีนให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและพื้นที่ทำงาน  อีกทั้งเปิดการเรียนการสอนเทคนิค  เพื่อดึงดูดนักธุรกิจ  นักศึกษา  ทหารผ่านศึก   และแรงงานเกษตรกรที่ทำงานในต่างถิ่น  กลับมาทำงานในบ้านเกิด

\

เขตใหม่สงอัน  มณฑลเหอเป่ย  ภาคเหนือของจีนได้สร้างอพาร์ทเมนท์สำหรับบุคลากรต่างถิ่นโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ยังให้บริการพิเศษสำหรับบุคลากรต่างถิ่นซึ่งรวมถึงการซื้อบ้านในเขตสงอัน  ระดมเงินทุน  การรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรเป็นต้น

นอกจากนี้พื้นที่บางแห่งของจีนยังได้สร้างกลไกการติดตามการพัฒนาของบุคลากรอีกด้วย โดยพิจารณาจากวิชาเอก  และความเชี่ยวชาญของบุคลากร  ยกเลิกมาตรฐานประเมินบุคลากรในอดีตที่พิจารณาจากระดับการศึกษา จำนวนวิทยานิพนธ์ และอายุ  เพื่อปรับปรุงระบบการประเมินและการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนบุคลากรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น(BO/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น