สมาคมผู้บริโภคของจีนช่วยผู้บริโภคดำเนินการกู้คืนความเสียหายกว่า 1,300 ล้านหยวนในปี 2022
 การเผยแพร่:2023-02-28 16:57:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สมาคมผู้บริโภคจีนได้เปิดเผยข้อมูลการร้องเรียน โดยในปี 2022 สมาคมผู้บริโภคจีนได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคทั้งหมด 1,151,912 กรณี ได้ดำเนินการช่วยเหลือ 915,752 กรณี หรือคิดเป็น 79.5% และช่วยผู้บริโภคกู้คืนความเสียหายทางเศรษฐกิจจำนวน 1,377.67 ล้านหยวน  ( ประมาณ 6,850 ล้านบาท )

ทางด้านสินค้า ในปี 2022 อาหาร เสื้อผ้า รถยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์สื่อสาร รองเท้า และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ติด 5 อันดับแรกในจำนวนข้อร้องเรียน เมื่อเทียบกับปี 2021

\

ส่วนกรณีปัญหาการร้องเรียนประเภทเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้น 76.91%  อาหารเพิ่มขึ้น 31.45% และเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 30.99% ตามลำดับ

ส่วนทางด้านการบริการ บริการอินเทอร์เน็ต บริการด้านอาหาร บริการฝึกอบรม บริการโทรศัพท์มือถือ และการเสริมความงาม ติด 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับปี 2021 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 92.43%

นอกจากนี้ ข้อพิพาทจากผลกระทบแพร่ระบาดและการร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ปิดร้านหนีไปก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น