สหพันธ์สตรีจีนวางแผนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล
 การเผยแพร่:2023-03-01 16:46:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ในโอกาสวันสตรีสากลปีนี้ สหพันธ์สตรีจีนวางแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองที่หลากหลาย เช่น งานยกย่องสตรีดีเด่น การมอบรางวัลให้กับบุคคลดีเด่น 298 คน และกลุ่มดีเด่น 199 กลุ่ม รวมทั้งมองรางวัลรายบุคคลและแบบกลุ่มคนแนวหน้าทั่วประเทศจีน มอบรางวัล “สตรีดีเด่นงามพร้อม” 10 คน และจัดกิจกรรมเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ขณะเดียวกันสหพันธ์สตรีจีนยังจะจัดกิจกรรมอาสาสมัครหลากหลาย เพื่อเผยแพร่เจตจำนงของอาสาสมัครในสังคม (Bo/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น