บทวิเคราะห์ : การเติบโตของประชากรจีนติดลบ
 การเผยแพร่:2023-03-01 16:47:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สํานักงานสถิติแห่งชาติจีนได้เผยแพร่รายงานสถิติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จนถึงสิ้นปี 2022 จีนมีประชากรจำนวน 1,411,750,000 คน  ลดลง 850,000 คนเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2021 ประชากรที่เกิดใหม่ในปี 2022 มีจำนวน 9.56 ล้านคน  อัตราการเกิดอยู่ที่ 6.77%  จํานวนผู้เสียชีวิต 10.41 ล้านคน และอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 7.37% อัตราการเติบโตตามธรรมชาติของประชากรคือ -0.60%นับเป็นครั้งแรกที่จีนมีการเติบโตของประชากรที่เป็นลบตั้งแต่ปี 1961 เป็นต้นมา

การเติบโตของประชากรที่เป็นลบหมายความว่าประเทศนั้นมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนที่เกิด  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน   ประชากรสูงอายุ  และปัญหาอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง  โดยเฉพาะจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น  เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจต้องมีประชากร  ดังนั้นการเติบโตของประชากรติดลบอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบการพัฒนาในระยะยาวของบ้านเมือง  ประการแรก  การลดลงของประชากรวัยหนุ่มสาว  จะเป็นเหตุให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น  เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมการผลิตหลาย ๆ สาขาได้รับผลกระทบ  ซึ่งรวมถึงอาหารการกิน  การค้า  การขนส่ง  การคมนาคม  โทรคมนาคม  การทอ  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  ตลอดจนวัฒนธรรม  การศึกษา  และสาธารณสุข  ประการที่ 2  ประชากรสูงอายุจะเพิ่มแรงกดดันทางการคลัง  โดยจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล  และการประกันภัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ  นอกจากนี้  การดูแลผู้สูงอายุยังจะกระทบรายได้ที่ใช้สอยได้เฉลี่ยต่อคน และจะส่งผลทางลบต่อการอุปโภคบริโภค

หลายปีมานี้  จีนได้ใช้มาตรการจำนวนหนึ่งในการรับมือการเติบโตของประชากรที่เป็นลบ  รายงานการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเสนอให้สร้างระบบการสนับสนุนการมีบุตร  เพื่อลดต้นทุนการมีบุตร  การเลี้ยงบุตร  และการศึกษาของบุตร  หน่ายงานต่าง ๆ ได้เปลี่ยนจากเดิมที่ประชาสัมพันธ์นโยบายให้คู่สามีภรรยามีบุตรคนเดียว  มาเป็นการมีบุตรหลายคนเพื่อเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน  อีกทั้งสร้างสรรค์สังคมแบบเป็นมิตรกับการมีบุตร

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา  คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพเทศบาลเมืองเซินเจิ้น  มณฑลกว่างตง  ทางภาคใต้ของจีนได้ประกาศใช้มาตรการให้เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรของเมืองเซินเจิ้น  โดยครอบครัวที่มีบุตรคนเดียวจะได้รับเงินอุดหนุน 2,500หยวน  หรือประมาณ 12,500 บาทต่อปี  ส่วนครอบครัวที่มีบุตร 2 คน  จะได้รับเงินอุดหนุน 3,667 หยวนต่อปี  สำหรับครอบครัวที่มีบุตรจำนวน 3 คน  จะได้รับเงินอุดหนุน 6,333 หยวนต่อปี  นอกจากนี้  เทศบาลเมืองเซินเจิ้นยังแจกคูปองผลิตภัณฑ์สำหรับทารถ  ซึ่งรวมถึง นมผง  ขวดนมเด็กอ่อน  ผ้าอ้อม  เป็นต้น  อีกทั้งจะให้เงินอุดหนุนบริการงานบ้าน  ซึ่งรวมถึงค่าจ้างพี่เลี้ยงด้วย    เพื่อลดต้นทุนและแรงกดดันจากการเลี้ยงดูบุตร

ส่วนมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้ประกาศวิธีการลงทะเบียนการคลอดบุตรฉบับใหม่และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้เปลี่ยนข้อกำหนดจากเดิมที่ต้องแต่งงานกันก่อนแล้วให้คู่สามีภรรยาไปลงทะเบียนแจ้งความจำนงต้องการมีบุตรให้เปลี่ยนเป็นครอบคลุมถึงคู่สามีภรรยาที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานกันสามารถไปลงทะเบียนแจ้งความจำนงต้องการมีบุตรหรือลงทะเบียนย้อนหลังว่ามีบุตรแล้วได้  สำหรับนโยบายใหม่ยังได้ยกเลิกการจำกัดจำนวนบุตรด้วย

สื่อมวลชนจีนระบุว่า  การส่งเสริมให้มีบุตรเพื่อรับมือการเติบโตของประชากรที่เป็นลบจะเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในการประชุมสองสภาประจำปีนี้ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ (IN/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น