สี จิ้นผิงเน้นย้ำการพัฒนาคุณภาพสูงเป็นภารกิจอันดับแรกของจีนในการสร้างประเทศสังคมนิยมให้ทันสมัยในทุกด้าน
 การเผยแพร่:2023-03-06 16:03:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

การประชุม "สองสภา" ประจำปีเป็นหน้าต่างสำคัญสำหรับทั่วโลกในการสังเกตจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำปราศรัยของผู้นำจีนระหว่างการประชุมสองสภานั้นยิ่งเป็นที่จับตามองของทั่วโลกเพราะมักจะส่งสัญญาณสำคัญออกมา

การประชุมสองสภาประจำปี 2023  อันได้แก่ การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 ได้เปิดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 4 และ 5 มีนาคมตามลำดับ ในช่วงบ่ายวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางจีนได้เข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1

\

คำบรรยายภาพ : นายสี จิ้นผิง เข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคมปี 2023 (เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว)

นายสี จิ้นผิงได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของคณะผู้แทนมณฑลเจียงซู 6 คนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างนั้นนายสีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งคราวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ประชุม จากนั้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมโดยเริ่มจากการให้ความเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติในช่วงเช้าของวันนั้น

ในคำกล่าวยังได้ย้ำว่าการพัฒนาคุณภาพสูงเป็นภารกิจอันดับแรกของจีนในการสร้างประเทศสังคมนิยมให้ทันสมัยในทุกด้าน  การเร่งบรรลุการพึ่งพาตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงนั้นเป็นหนทางที่จำเป็นต้องดำเนินต่อไปในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างประเทศที่ดุเดือด จีนต้องบุกเบิกการพัฒนาในสาขาใหม่และเส้นทางใหม่ และต้องสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่และความได้เปรียบใหม่ๆ ในการนี้โดยพื้นฐานแล้วจีนต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จีนจะสามารถสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็งในทุกด้านได้ตามกำหนดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพึ่งพาตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า การเร่งสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่เป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ต้องบูรณาการให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการขยายอุปสงค์ภายในประเทศกับการลงลึกปฏิรูปโครงสร้างอุปทานอย่างเหมาะสม และเร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ต้องยืนหยัดมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง ลงลึกผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ทุ่มเทพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ และเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องลงลึกขับเคลื่อนการปฏิรูปในด้านสำคัญๆ  บูรณาการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง และขยายการเปิดประเทศให้เป็นระบบอย่างมั่นคงสอดรับกับความต้องการในการสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยมที่มีระดับสูงและผลักดันการเปิดประเทศระดับสูง

\

คำบรรยายภาพ : นายสี จิ้นผิง เข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคมปี 2023 (เอื้อเฟื้อภาพโดยสำนักข่าวซินหัว)

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า ประเทศเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานของประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็ง การขับเคลื่อนความทันสมัยด้านเกษตรกรรมเป็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการสำหรับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ต้องถือเอาการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญเป็นภารกิจอันดับแรกในการสร้างชนบทให้เจริญรุ่งเรือง ขยายและบุกเบิกห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างแข็งขัน บ่มเพาะและพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ในชนบท และขยายช่องทางเพิ่มรายได้สู่ความมั่งคั่งสำหรับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

นายสี จิ้นผิงชี้ว่า ความสุข ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง การปกครองระดับรากหญ้าและการประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่สำคัญของประชาชน เป็นโครงการพื้นฐานในการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องโฟกัสปัญหาเร่งด่วน ปัญหาความยุ่งยากและปัญหาที่เป็นข้อห่วงกังวัลสำหรับประชาชน รวมถึงประเด็นที่ประชาชนคาดหวัง ใช้มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานในด้านต่างๆให้ดี เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานสำหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ปรับปรุงการกระจายรายได้ให้เหมาะสม ปรับปรุงระบบประกันสังคม และเสริมสร้างการบริการสำหรับผู้สูงวัยและเด็ก และงานอื่น ๆ  ต้องมีความรัดกุมและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในระยะใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับ"การใช้มาตรการระดับบีรับมือโรคระบาดชนิดบี " อย่างจริงจัง เสริมสร้างการสร้างระบบสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค และการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

สุดท้าย นายสี จิ้นผิงย้ำว่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง จำต้องยืนหยัดและเสริมสร้างการเป็นผู้นำอย่างรอบด้านของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และต้องเด็ดเดี่ยวแน่วแน่กับการบริหารพรรคอย่างเข้มงวด (YIN/LU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น