> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Các trường đại học Trung Quốc đã tăng vọt trong bảng xếp hạng thế giới
 Mới nhất:2023-03-07 17:55:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Số liệu thống kê uy tín quốc tế cho thấy, trong mười năm qua, số lượng trường đại học Trung Quốc lọt vào 500 trường đại học hàng đầu thế giới có mức tăng đáng kể. Năm 2015, Trung Quốc chỉ có 3 trường đại học lọt vào danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới, và 18 trường đại học nằm trong danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng năm 2023, đã có 6 trường đại học Trung Quốc lọt vào danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới, và 28 trường đại học lọt vào danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Đồng thời, giáo dục đại học của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phổ cập, tỷ lệ nhập học của giáo dục đại học đã tăng từ 30% của năm 2012 lên 57,8% vào năm 2021.