> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc: Mục tiêu dự kiến tăng trưởng khoảng 5% phù hợp với xu thế vận hành của kinh tế
 Mới nhất:2023-03-07 16:56:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/3, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Triệu Thần Hân cho biết, mục tiêu dự kiến tăng trưởng kinh tế khoảng 5% phù hợp với xu thế vận hành kinh tế hiện nay, phù hợp với quy luật phát triển kinh tế, cũng có lợi cho việc hướng dẫn các bên quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế.

Ông Triệu Thần Hân cho biết, trước hết, Trung Quốc hiện nay vẫn là nước đang phát triển, phát triển là ưu tiên hàng đầu, để thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, cần phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý lâu dài trên cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển. Trong khi đó, để trù tính chung thúc đẩy các công việc như mở rộng việc làm, cải thiện dân sinh, phòng ngừa và hóa giải rủi ro, v.v, cũng đòi hỏi phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhất định.

Ngoài ra, niềm tin phát triển và các biện pháp thiết thực của các địa phương đã đặt nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu quốc gia.