นครหนานหนิงเขตฯ กว่างซีจ้วงเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ และสิงคโปร์
 การเผยแพร่:2023-03-09 11:14:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:北部湾在线

\

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แข็งแกร่งของตลาดการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วงมีการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางหนานหนิง-กรุงเทพฯ ให้เป็น 1 เที่ยวบินต่อวัน จำนวนบินต่อสัปดาห์จะเพิ่มเป็น 9 เที่ยวบินเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม และวางแผนที่จะเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางนานนิง-สิงคโปร์เป็น 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม

\

\

จนถึงขณะนี้ ท่าอากาศยานหนานหนิงได้ฟื้นฟูเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศไปยัง 5 เส้นทางในประเทศอาเซียนแล้ว ได้แก่ กรุงเทพ กรุงพนมเปญ สิงคโปร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และกรุงมะนิลา และกำลังเตรียมฟื้นฟูเส้นทางอื่นๆ เช่น นครโฮจิมินห์ กรุงย่างกุ้ง 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น