รายงานของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักอัยการประชาชนสูงสุดของจีนถึงความแข็งแกร่ง การปกป้องภูมิปัญญา และนวัตกรรม
 การเผยแพร่:2023-03-10 16:10:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 7 มีนาคม 2023การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 ได้จัดการประชุมเต็มครั้งที่สอง โจว เฉียง ประธานศาลประชาชนสูงสุด รายงานการทำงานของศาลประชาชนสูงสุดต่อการประชุม จาง จุน อัยการสูงสุดแห่งสำนักงานอัยการสูงสุดของประชาชนของจีน รายงานการทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุดของประชาชนต่อการประชุม ซึ่งในรายงานสองฉบับนี้ เน้นประเด็นสำคัญร่วมกัน คือ การเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายตุลาการ กระตุ้นพลังแห่งนวัตกรรม

ในรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเสนอว่า ศาลประชาชนส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิทัลตามกฎหมาย การพิจารณาคดีเกี่ยวกับธุรกรรมการเป็นเจ้าของข้อมูลขนาดใหญ่  การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในข้อมูลสาธารณะ ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีในการคุ้มครองสิทธิข้อมูล บทลงโทษการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดและการจำกัดการแข่งขัน สร้างมาตรฐานให้กับรูปแบบธุรกิจใหม่ เช่น การสตรีมมิ่งขายของ และการออกอากาศแบบชำระเงิน ปกป้องการดำเนินงานที่เป็นนวัตกรรมและลงโทษการแสวงหาผลกำไรที่ผิดกฎหมาย

หลิว ไท่จง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุดของประชาชนของจีนกล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา สำนักงานอัยการได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยีใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ และชีวการแพทย์  ใช้กฎหมายปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางเทคโนโลยีขององค์กรธุรกิจ เสริมสร้างการป้องกันความลับทางการค้าและกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Ying/Patt/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น