> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc bầu ra nhà lãnh đạo Nhà nước và Chính Hiệp khóa mới
 Mới nhất:2023-03-10 17:46:12   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Sáng ngày 10/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV tổ chức phiên họp toàn thể thứ ba, đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước và  Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với 100% số phiếu tán thành; đồng chí Triệu Lạc Tế được bầu làm Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV; đồng chí Hàn Chính được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hội nghị còn biểu quyết thông qua Quyết định về Phương án cải cách bộ máy Quốc vụ viện, và đã phê chuẩn phương án này.

Bài văn liên quan