> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Khóa 14 diễn ra phiên họp thứ 4 – Đại hội quyết định đồng chí Lý Cường làm Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc
 Mới nhất:2023-03-11 18:06:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Khóa 14 đã diễn ra vào sáng 11/3, theo Hiến Pháp, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cử đồng chí Lý Cường làm ứng viên Thủ tướng Quốc vụ viện, Đại hội đã tuyên bố Thư đề cử của Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau cuộc bỏ phiếu biểu quyết, Đại hội quyết định đồng chí Lý Cường làm Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bài văn liên quan