> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tập Cận Bình:Chúng ta cần phải có sự đóng góp xứng đáng của thế hệ này nhằm thúc đẩy xây dựng cường quốc, phục hưng dân tộc
 Mới nhất:2023-03-13 18:01:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa đã bước vào tiến trình lịch sử không thể đảo ngược. Chúng ta cần phải có sự đóng góp xứng đáng của thế hệ này nhằm thúc đẩy xây dựng cường quốc, phục hưng dân tộc.

Bài văn liên quan