> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cơ quan cấp thị thực Trung Quốc tại nước ngoài khôi phục xét duyệt và cấp các loại thị thực Trung Quốc cho người nước ngoài từ ngày 15/3
 Mới nhất:2023-03-14 17:48:12   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết, để tiếp tục tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa công dân Trung Quốc và nước ngoài, quyết định từ 0 giờ ngày 15/3 năm 2023 theo giờ Bắc Kinh, điều chỉnh lại chính sách cấp thị thực Trung Quốc và nhập cảnh đối với người nước ngoài như sau:

1, Khôi phục chức năng nhập cảnh của những thị thực cấp trước ngày 28/3/2020 và vẫn trong thời gian hiệu lực.

2, Cơ quan cấp thị thực Trung Quốc tại nước ngoài khôi phục xét duyệt và cấp các loại  thị thực Trung Quốc cho người nước ngoài.

3, Cơ quan cấp thị thực tại cửa khẩu khôi phục xét duyệt và cấp các loại thị thực tại cửa khẩu phù hợp điều kiện quyết định của pháp luật.

4, Khôi phục miễn thị thực cho nhập cảnh Hải Nam, du thuyền Thượng Hải, nhập cảnh Quảng Đông theo đoàn khách nước ngoài và khu vực Hồng Công và Ma Cao, nhập cảnh Quế Lâm Quảng Tây theo đoàn du lịch ASEAN.