> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Nghiên cứu mới phát hiện vật ô nhiễm vi nhựa trong biển toàn cầu tăng nhanh
 Mới nhất:2023-03-14 17:51:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã: Nhân viên nghiên cứu Mỹ tổng hợp số liệu giám sát phát hiện, từ năm 2005, vật ô nhiễm vi nhựa trong biển toàn cầu tăng nhanh, hiện nay tổng cộng có thể có hơn 2,3 triệu tấn vi nhựa trên bề mặt nước biển.

Tháng 3/2022, Hội nghị tiếp diễn Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc khóa 5 đã thông qua dự thảo nghị quyết “Chấm dứt ô nhiễm nhựa”, kế hoạch đến năm 2024 sẽ đạt được thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý quốc tế, thúc đẩy toàn cầu trị lý ô nhiễm nhựa.