> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Tổng lượng vận chuyển hàng hóa quốc tế đường sắt Trung - Lào vượt 3 triệu tấn
 Mới nhất:2023-03-15 20:02:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

\

Kể từ khi khai thông tuyến đường sắt Trung – Lào đến nay, tính đến ngày 13/3, Hải quan Côn Minh tổng cộng đã giám sát và kiểm tra 3,0158 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 2, lượng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 633,9 nghìn tấn, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thực hiện sự “khởi đầu thuận lợi”. Vận tải hàng hóa quốc tế trên tuyến đường sắt Trung -Lào phát triển chất lượng cao, mạng lưới vận tải phân phối và lưu thông hàng hóa xuyên biên giới đã che phủ 13 quốc gia như Lào, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, v.v. mang lại cơ hội mới cho sự thịnh vượng chung của các nước dọc "Vành đai và Con đường".