【ไปเดิน “ถนน” คนเดินที่กวางสีกันเถอะ】ตรอกตะวันออกและตะวันตกแห่งกุ้ยหลิน
 การเผยแพร่:2023-03-17 16:59:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV

\

ตรอกตะวันออก-ตะวันตกในกุ้ยหลิน มลฑลกว่างซี ตั้งอยู่ที่หน้าประตูเจิ้งหยาง ตำหนักจิ้งเจียงหวางเฉิง เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความรุ่งโรจน์และร่วงโรยเกือบ 1400 ปีของประวัติศาสตร์ของเมืองกุ้ยหลินที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเริ่มต้นของราชวงศ์ถัง ตรอกตะวันออก และ ตะวันตกเป็นตรอกถนนประวัติศาสตร์แห่งเมืองกุ้ยหลินที่เดียวที่ยังหลงเหลือจากยุคของราชวงศ์หมิงและชิง ซึ่งรวมถึงตรอกตะวันออก ตรอกเจียงหนาน ตรอกหลานจิ่งของถนนเจิ้งหยางซึ่งเป็นถนนดั้งเดิมของกุ้ยหลิน ภายในตรอกถนนเหล่านี้ได้มีการอนุรักษ์บ้านเรือนของผู้มีชื่อเสียงในอดีตมากมายและร้านค้าเก่าแก่ อีกทั้งยังมีอาคารบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้ยหลินตอนเหนือสุดคลาสสิคที่ทั้งอยู่คู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง เคียงข้างกับตำหนักจิ้งเจียงหวางเฉิง หนึ่งพันปีผ่านไปก็ยังตระหง่านเป็นเขตพื้นที่ใจกลางของเมืองกุ้ยหลิน 

\

\

ทุกวันนี้ พื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยมียอดเขาตู๋ซิ่วเป็น “จุดเริ่มต้น” ตำหนักจิ้งเจียงหวางเฉิง อาคารเซียวเหยาโหลวและตรอกตะวันออกตะวันตก รวมพื้นที่เดียวกันกลายเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสถานที่พักผ่อนและความบันเทิง แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารรวมอยู่ที่เดียวความเก่าแก่แลดูเรียบง่ายของศิลปะสถาปัตยกรรมกระเบื้องอิฐดินเผาผนวกกับความทันสมัยของร้านรวงริมถนนทำให้เกิดความน่าสนใจ การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมโบราณและสมัยใหม่ทำให้กุ้ยหลินหลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติเลือกมาเยือนเป็นอันดับแรก

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น