> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc ban hành chính sách và biện pháp trên 15 phương diện nhăm thúc đẩy phát triển chất lượng cao các khu hợp tác kinh tế biên giới (xuyên biên giới)
 Mới nhất:2023-03-17 18:08:44   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo tin Tân Hoa Xã: Mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc và 17 bộ ngành đã đưa ra thông báo, dốc sức thúc đẩy phát triển chất lượng cao các khu hợp tác kinh tế biên giới (xuyên biên giới), xác định các biện pháp và chính sách trên 15 phương diện của 5 hạng mục.

Thông báo chỉ rõ, các khu hợp tác kinh tế biên giới và các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới là mặt bằng quan trọng để Trung Quốc tăng cường đi sâu hợp tác với các nước xung quanh và khu vực, thúc đẩy xây dựng "Vành đai và Con đường" chất lượng cao, cũng là trụ cột quan trọng hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dọc khu vực biên giới. Thông báo yêu cầu, cần phải xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới (xuyên biên giới) trở thành mặt bằng mở cửa dọc biên giới trình độ cao tổng hợp thương mại biên giới, chế biến sản xuất, dịch vụ sản xuất và mua sắm logistic, thúc đẩy sự thịnh vượng của biên giới, làm giàu cho nhân dân, ổn định và củng cố biên giới.