> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Phương án Trung Quốc trả lời “câu hỏi hiện đại hóa”
 Mới nhất:2023-03-17 18:11:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

CRI ngày 17/3 ra bình luận nhan đề: Phương án Trung Quốc trả lời “câu hỏi hiện đại hóa”.

Ngày 15/3, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính đảng thế giới. Tổng Bí thư đã trình bày một cách hệ thống nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tìm kiếm con đường hiện đại hóa, trả lời hàng loạt “câu hỏi hiện đại hóa”, và lần đầu tiên đề xuất Sáng kiến Văn minh toàn cầu, đã cung cấp phương án Trung Quốc nhằm thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa thế giới, thúc đẩy văn minh tiến bộ của nhân loại.

Thực hiện hiện đại hóa, là sự theo đuổi phổ biến của cộng đồng quốc tế. Do giai đoạn phát triển và văn hóa lịch sử khác nhau, sự lý giải của các nước về hiện đại hóa cũng không giống nhau.

“Hiện đại hóa không phải là ‘độc quyền sáng chế’ của một số ít nước, cũng không phải là chỉ có ‘một đáp án’, “thổi tắt đèn người khác, cũng không thể làm cho mình sáng hơn; ngăn cản con đường của người khác, cũng không thể khiến mình đi xa hơn”. Những trình bày sống động như vậy nói lên rằng, một quốc gia đi lên hiện đại hóa, vừa phải tuân thủ quy luật thông thường của hiện đại hóa, càng phải dựa vào tình hình nước mình, có đặc sắc của nước mình, còn phải kiên trì cùng chia sẻ cơ hội, cùng sáng tạo tương lai.

Tại Hội nghị Đối thoại lần này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất Sáng kiến Văn minh toàn cầu, kêu gọi cùng đề xướng tôn trọng tính đa dạng văn minh thế giới, phát huy giá trị chung của toàn nhân loại, coi trọng kế thừa và sáng tạo văn minh, tăng cường giao lưu và hợp tác nhân văn quốc tế. Dư luận quốc tế cho rằng, Sáng kiến Văn minh toàn cầu là một quan điểm quan trọng nữa mà Trung Quốc đóng góp cho thế giới tiếp sau quan điểm Xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu. Tổng Bí thư Đảng Tiến bộ của Nhân dân lao động Síp Xtê-pha-nốt (Stefanos Stefanou) cho rằng, Sáng kiến Văn minh toàn cầu có lợi cho thúc đẩy thế giới hợp sức ứng phó thách thức mang tính toàn cầu, giảm thiểu xung đột và đối đầu, thực hiện cùng chung sống hài hòa của nhân loại thông qua bình đẳng, học hỏi lẫn nhau, đối thoại, bao trùm.

Hiện nay, cá biệt nước phương Tây vẫn đang rêu rao “tính ưu việt văn minh”, “xung đột văn minh”, tuyên truyền duy ngã độc tôn, áp đặt vào người khác, quảng bá cái gọi là “giá trị phổ quát” dựa trên quan niệm chính trị và mô thức chế độ tư bản chủ nghĩa, điều này chỉ có thể làm trở ngại tiến trình văn minh tiến bộ của nhân loại và hiện đại hóa của thế giới.