ป่าไม้ที่สมบูรณ์เพื่อประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรง
 การเผยแพร่:2023-03-22 16:17:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

รายงานสภาพการสิ่งแวดล้อมของที่ดินในจีนปี 2022 ซึ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้แสดงว่า จนถึงปัจจุบันเนื้อที่ป่าไม้ของจีนมีถึง 231 ล้านเฮกตาร์ อัตราการครอบคลุมพื้นที่ของป่าอยู่ที่ร้อยละ 24.02 โดยวันที่ 21 มีนาคมเป็นวันป่าไม้โลก สหประชาชาติกำหนดประเด็น “ป่าไม้ที่สมบูรณ์เพื่อประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรง” เป็นประเด็นวันป่าไม้โลกปี 2023 จีนได้สร้างอุทยานป่าไม้ระดับชาติกว่า 900 แห่ง และนี่คือทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าไม้ในจีน (Bo/Cui/Patt)

\

\

\

\

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น